Show simple item record

dc.contributor.authorBjørvik, Charlotte
dc.date.accessioned2017-09-19T07:00:10Z
dc.date.available2017-09-19T07:00:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455276
dc.descriptionFordypningsoppgave i Kreftsykepleie - 60 studiepoeng. 2017.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: I dette litteraturstudiet har eg tatt for med temaet lindrande sedering hos vaksne terminale kreftpasientar. Problemstilling: Korleis kan lindrande sedering gje kreftpasientar i terminal fase ei verdig avslutning på livet? Metode: Oppgåva er eit litteraturstudie. Søkjeord som er brukt: palliative care, terminal care, cancer, neoplasms, palliative sedation, conscious sedation, nurse-patient-relation og relatives. Hovudfunn: Det kjem fram i fleire studiar at pasienten ikkje fekk informasjon angåande lindrande sedering og at informasjonen burde komme tidleg. Utifrå funn i litteraturstudiet er det anbefalt at eit tverrfagleg team i lag med pasient og pårørande arbeidar saman for å sikre at alle vilkåra er oppfylt for å gi lindrande sedering. I funna angåande psykisk og eksistensiell liding ser ein at det er forskjellig når desse lidingane gir indikasjon for lindrande sedering. Lindrande sedering er siste utveg, det finst ikkje andre alternative behandlingar igjen. Vurdering av effekten av behandlinga er avgjerande for å unngå over- eller under sedering. Konklusjon: Verdigheit blir fremja når pasienten kan delta i avgjersleprosessen, for å gjere dette er behovet for informasjon. Gje tilstrekkeleg lindring utan å framskunde dødsprosessen i samarbeid med eit tverrfagleg team. Behov for klarare retningslinjer for eksistensiell og psykiske lidingar.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectlindrende sederingnb_NO
dc.subjectpalliativ omsorgnb_NO
dc.subjectkreftpasienternb_NO
dc.subjectlivets siste dagernb_NO
dc.titleLindrande sedering - Ein verdig avslutning på livet?nb_NO
dc.title.alternativePalliative sedation - A dignified end of life?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record