Show simple item record

dc.contributor.authorDokken, Linda Kvigne
dc.date.accessioned2017-09-19T06:48:00Z
dc.date.available2017-09-19T06:48:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455273
dc.descriptionFordypningsoppgave i Kreftsykepleie - 60 studiepoeng. 2017.nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å belyse hvilke psykososiale utfordringer unge kreftoverlevere står ovenfor, og hvilke behov de har i etterkant av kreftbehandlingen. Målet er å undersøke hvilken oppfølging de kan ha nytte av for å oppnå best mulig livskvalitet. I denne oppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Det ble søkt etter relevant litteratur i ulike databaser knyttet til helsefag, som PubMed, CINAHL og SveMed+. Ulike søkeord i flere forskjellige kombinasjoner ble brukt. Relevante forskningsartikler ble valgt ut. Disse, sammen med kjernelitteratur, erfaringer fra praksis, samt teoretiske perspektiver, ble benyttet for å forsøke å belyse problemstillingen på en best mulig måte. Det er et gjennomgående funn at unge kreftpasienter opplever mange psykososiale plager i etterkant av kreftbehandling. Fatigue, depresjon, frykt for tilbakefall og sosiale utfordringer i forbindelse med for eksempel jobb og studier for å nevne noen. Det ser ut til at det finnes et stort behov for videre oppfølging etter endt behandling, og det fremstår som om dagens praksis ikke dekker disse behovene godt nok. Bedre informasjon før utskrivelse, kontinuerlig og tett oppfølging på flere plan, samt tilbud om rehabilitering og andre former for støtte, som støttegrupper eller en kontaktperson, virker til å være tilbud som kan hjelpe unge kreftoverlevere til et bedre liv etter endt kreftbehandling. Forhåpentligvis vil dette kunne bidra til å øke livskvaliteten hos disse pasientene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectoppfølgingnb_NO
dc.subjectkreftoverleverenb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectseneffekternb_NO
dc.titleOppfølging av unge kreftoverleverenb_NO
dc.title.alternativeFollow-up care with young adult cancer survivorsnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record