Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlafsson, Åsta Marie
dc.date.accessioned2017-09-01T07:13:09Z
dc.date.available2017-09-01T07:13:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452645
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «I hvor stor grad er de ansatte ved Stiftelsen Betanien Bergen bevisst organisasjonens diakonale forankring?» Med oppgaven har jeg ønsket å måle «den diakonale temperaturen» i Stiftelsen Betanien Bergen, som også er min egen arbeidsplass. Betanien er en diakonal stiftelse og organisasjon, men en organisasjon er ingenting verdt uten sine ansatte. De ansatte er nøkkelpersoner for at Betanien skal kunne kalles en diakonal stiftelse og kunne utføre sin diakonale visjon, og lederne har en viktig rolle i å fremholde Betaniens verdier og idégrunnlag. Det å forske på egen arbeidsplass gir noen utfordringer, blant annet med tanke på troverdighet og pålitelighet. For å legge til rette for en mest mulig ærlig respons fra de ansatte, valgte jeg å foreta en kvantitativ og anonym elektronisk spørreundersøkelse. Valg av kvantitativ metode var også et resultat av at jeg ønsket et så bredt som mulig datamateriale med størst mulig utbredelse, i motsetning til å skulle gå i dybden hos enkeltansatte. Jeg ønsket med denne masteroppgaven å gi flest mulig ansatte en mulighet til å bidra med verdifull informasjon. Analysen og drøftingen av datamaterialet vil kunne gi Stiftelsen Betanien Bergen – og enhver leser av oppgaven – et innblikk i hvordan de ansatte forholder seg til organisasjonens verdier og kristne idégrunnlag, og hvor diakonalt bevisste de er. Hovedfunnene er at Betaniens ansatte kjenner godt til Betaniens fem kjerneverdier, og at spesielt de som jobber brukernært har en høy verdibevissthet i sitt daglige arbeid. Videre er verdidokumentet godt synlig på arbeidsplassen, men tematiseringen av kjerneverdiene fra lederne sin side skårer ikke høyt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectdiakoninb_NO
dc.subjectStiftelsen Betanien Bergennb_NO
dc.subjectverdiernb_NO
dc.subjectkjerneverdiernb_NO
dc.subjectdiakonale institusjonernb_NO
dc.subjectstudentarbeider
dc.titleI hvor stor grad er de ansatte ved Stiftelsen Betanien Bergen bevisst organisasjonens diakonale forankring?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel