Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSandum, Anita
dc.date.accessioned2017-08-30T11:38:14Z
dc.date.available2017-08-30T11:38:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452395
dc.descriptionProsjektplan for Videreutdanning i legevaktsykepleie – 60 studiepoeng. 2017.nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Å være sykepleier i fengsel kan være utfordrende på flere måter. Ikke bare skal man forholde seg til et strengt sikkerhetsmessig regime, men også til en pasientgruppe som ifølge forskning har en generelt dårligere helse enn befolkningen ellers. Man skal kunne håndtere både somatiske og psykiske helseplager i tillegg til utbredte rusproblemer. Rus kan skjule alvorlig sykdom. Det å på et tidlig tidspunkt kunne avgjøre om pasienten er alvorlig syk eller bare ruset vil være avgjørende for det videre pasientforløpet. Innføring av standardisert observasjonsverktøy vil kanskje kunne gjøre denne vurderingen lettere. Hensikt: Prosjektet skal se på hvordan observasjonsverktøyet MEWS kan hjelpe sykepleier til å skille alvorlig sykdom fra rus slik at innsatte kan få den helsehjelp de er i behov av på et tidligst mulig tidspunkt, og på den måte øke pasientsikkerheten. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie med utgangspunkt i faglitteratur og forskning, samt norske og utenlandske studier som belyser problemstillingen. Funn: Gjennomgang av litteratur og forskning knyttet til bruk av MEWS viser at pasienter med alvorlig sykdom kan fanges opp tidligere når man benytter dette verktøyet tidlig i pasientforløpet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMEWS (Modified early warning score)nb_NO
dc.subjectALERTnb_NO
dc.subjectfengselshelsetjenestenb_NO
dc.subjectruspåvirkningnb_NO
dc.subjectobservasjonnb_NO
dc.titleAlvorlig syk eller bare ruset? Hvordan kan implementering av MEWS som observasjonsverktøy sikre syke innsatte adekvat helsehjelp?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel