Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLid, Inger Marie
dc.date.accessioned2017-08-16T10:43:05Z
dc.date.available2017-08-16T10:43:05Z
dc.date.created2017-07-31T10:38:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationFontene forskning. 2017, 10 16-28.nb_NO
dc.identifier.issn1890-9868
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450890
dc.description.abstractnb_NO
dc.description.abstractDe siste årtiene har det skjedd en omfattende endring i forståelse av livsvilkårene for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Medborgerskap og likeverd er i dag føringer for politikk og praksis. Artikkelen peker på at disse svært viktige endringene må underbygges teoretisk for å bli virksomme. Jeg foreslår Martha Nussbaums teori om grunnleggende menneskelige muligheter, capabilities approach, som et godt teoretisk grunnlag for å videreutvikle likeverd og medborgerskap som universelt inkluderende. Artikkelen begynner med en begrepsavklaring og kort historisk bakgrunn for temaet. Deretter presenteres Nussbaums teoretiske bidrag, der jeg legger vekt på hva teorien kan bety for å støtte opp om medborgerskap og likeverd. Så utdyper jeg hvilke konsekvenser medborgerskap og likeverd kan ha for profesjonell praksis i helse- og sosialfeltet. I siste del diskuterer jeg noen dilemmaer som kan oppstå i profesjonell praksis, og som utfordrer muligheter for medborgerskap.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherFellesorganisasjonennb_NO
dc.subjectmedborgerskapnb_NO
dc.subjectlikeverdnb_NO
dc.subjectcapabilities approachnb_NO
dc.subjectkognitiv funksjonsnedsettelsenb_NO
dc.subjectutviklingshemningnb_NO
dc.subjectcitizenshipnb_NO
dc.subjectintellectual disabilitiesnb_NO
dc.subjectMartha C. Nussbaumnb_NO
dc.subjectCRPDnb_NO
dc.titleMartha C. Nussbaums politiske teori om rettferdighet som bidrag til et teoretisk grunnlag for likeverd og medborgerskapnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber16-28nb_NO
dc.source.volume10nb_NO
dc.source.journalFontene forskningnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1483446
cristin.unitcode251,3,0,0
cristin.unitnameFakultet for helsefag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel