Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Mette
dc.date.accessioned2017-03-24T14:13:15Z
dc.date.available2017-03-24T14:13:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2435334
dc.descriptionProsjektplan for Videreutdanning i palliasjon - 60 studiepoeng. 2016nb_NO
dc.description.abstractDe senere årene har det blitt et stort behov for økt kompetanse innen palliativ sykepleie i kommunehelsetjenesten. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft er dette noe jeg som sykepleier i hjemmesykepleien også har erfart. I palliativ sykepleie står lindring i fokus og helsepersonell er ofte flinke til å fokusere spesielt på enkelte fysiske symptomer, som for eksempel smerte og kvalme. Munnstatus og munnhuleproblemer kan ofte bli nedprioritert, selv om munnstell er et av våre grunnleggende behov. Min erfaring som sykepleier er at det er behov for en mer helhetlig sykepleietilnærming til palliative pasienter, der de mest grunnleggende behovene til pasienten står i fokus. Min problemstilling er som følger: Hvordan øke fokus på munnstell til palliative pasienter blant helsepersonell i hjemmebasert omsorg? Som teoretisk forankring har jeg valgt Henderson og Benner og Wrubel sine sykepleieteorier. Henderson er en sykepleieteoretiker som legger vekt på menneskers grunnleggende behov, noe som står sentralt i mitt fagutviklingsprosjekt. Jeg inkluderer Benner og Wrubel sin teori da de legger vekt på pasientens subjektive opplevelse av sykdom. Munntørrhet og ubehag i munnhulen er subjektive symptomer og kan derfor kun beskrives av den som opplever tilstanden. I denne prosjektoppgaven ønsker jeg å bidra til at pasienter som mottar palliativ behandling får et mer helhetlig behandlingstilbud. Fokuset og formålet med fagutviklingsprosjektet er å bidra til at helsepersonell blir mer bevisst sin rolle og sitt ansvar i forhold til munnstell i møte med pasienten, har fokus på grunnleggende behov og tenker helhetlig sykepleie til denne pasientgruppen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliativ behandlingnb_NO
dc.subjectmunnhelsenb_NO
dc.subjectmunnstellnb_NO
dc.subjectkartlegging av munnhulennb_NO
dc.titleMunnstell i palliativ pleie, for helse og velværenb_NO
dc.title.alternativeOral care in palliative care, for health and wellnessnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber27 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record