Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSægrov, Vilde Lyngdal
dc.date.accessioned2017-03-16T09:46:28Z
dc.date.available2017-03-16T09:46:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434304
dc.descriptionBacheloroppgave 2016nb_NO
dc.description.abstractBacheloroppgaven diskuterer hvordan sykepleieren gjennom kommunikasjon kan skape trygghet og tillit hos barn innlagt på sykehus. Besvarelsen er et litteraturstudie som baseres på teori-, forskning- og erfaringsbasert kunnskap. Den erfaringsbaserte kunnskapen inkluderes på den måten at det diskuteres sitater fra forskningsintervjuer og fiktive fortellinger i diskusjonsdelen. Hensikten med bacheloroppgaven er å sette fokus på at god kommunikasjon er nøkkelen til å skape et tillitsforhold, og å øke egen kunnskap om hvordan dette kan gjøres. Bacheloroppgavens litteraturgjennomgang presenterer valgt empiri og teori. Først presenteres barns utvikling, hva sykepleie til barn er, barns reaksjoner på sykdom og innleggelse og barns rettigheter. Videre følger en presentasjon om å samtale med det lille barnet, før det følger en definisjon av trygghet. Avslutningsvis presenteres Joyce Travelbees syn på kommunikasjon og menneske-til-menneske-forhold. Litteraturgjennomgangen legger grunnlag for diskusjonsdelen som deles i fire emner basert på funnene som gjøres i litteraturdelen. I de to første delene drøftes møte mellom sykepleier og barn og kommunikasjon på barnets premisser. For å få en større helhetlig forståelse av barnesykepleien diskuteres det bruk av hjelpemidler i kommunikasjonen og det diskuteres at barnet og barnets familie må ses på som en helhet. Diskusjonsdelen munner ut i en konklusjon som påpeker at for å skape trygghet og tillit så må sykepleieren se barnet som et unikt individ og gjennom kommunikasjon vise interesse, lytte aktivt, vise respekt, annerkjennelse og forståelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectsykehusnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.subjecttrygghetnb_NO
dc.titleÅ samtale med det lille barnet. Hvordan kan sykepleieren gjennom kommunikasjon skape trygghet og tillit hos barn innlagt på sykehus?nb_NO
dc.title.alternativeConversing with the young child. How can the nurse through communication build trust and confidence with hospitalized children?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber42 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel