Show simple item record

dc.contributor.authorKaspersen, Terje
dc.date.accessioned2017-03-15T15:02:34Z
dc.date.available2017-03-15T15:02:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434253
dc.descriptionBacheloroppgave 2016nb_NO
dc.description.abstractRusmiddelavhengige blir fortsatt møtt med fordommer og stigmatisering i dagens helsevesen, og blir ikke alltid behandlet med den respekt og verdighet de fortjener. Forskning tyder på at helsepersonell viser større tendenser til å ha fordommer mot disse pasientene sammenlignet med andre pasientgrupper. Det kommer frem at helsepersonell ser på denne pasientgruppen som følelsesmessig utfordrende å jobbe med, samtidig som de blir oppfattet som manipulerende og truende. Helsevesenet må etterstrebe å være en fordomsfri arena, der mennesker kan komme å motta helsehjelp uten å oppleve å bli møtt med stigmatiserende holdninger. Sykepleieren må evne å møte pasienter som unike og enestående mennesker, og forsøke å fremme og underbygge den iboende verdigheten alle mennesker har. Dette gjøres ikke med stigmatisering og negative holdninger overfor disse pasientene. I denne oppgaven, et litteraturstudie som baserer seg på Joyce Travelbees teori om mellommenneskelige forhold i sykepleie, blir det undersøkt hvordan sykepleier kan møte pasienter med verdighet uten fordommer og stigmatisering i rusomsorgen. Det blir benyttet relevant forskningslitteratur om emnet som skal bidra til å underbygge påstandene som blir lagt frem i drøftingskapittelet. Der blir det belyst gjennom Travelbees fem faser i menneske-til-menneske forholdet hvordan sykepleier kan gå frem for å møte pasientene med verdighet, og å gjøre det på en måte som ivaretar den iboende verdigheten alle mennesker har i kraft av å være menneske.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectverdighetnb_NO
dc.subjectholdningernb_NO
dc.subjectrusmiddelavhengighetnb_NO
dc.subjecthelsepersonellnb_NO
dc.subjectmellommenneskelige forholdnb_NO
dc.titleSe meg. Om å møte pasienter med verdighetnb_NO
dc.title.alternativeSee me. Meeting patients with dignitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber39 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record