Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVikøren, Tuva
dc.date.accessioned2017-02-07T13:30:38Z
dc.date.available2017-02-07T13:30:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429810
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler ernæringsbehandling til pasienter med akutt leukemi. Å vurdere ernæringsstatus og iverksette ernæringstiltak er en viktig del av kreftbehandlingen. Underernæring er årsak til økt morbiditet og økt mortalitet hos pasienter med kreft. Oppgaven er en litteraturstudie, og hensikten med denne oppgaven er å sette fokus på viktigheten av ernæringsbehandling i det totale behandlingsopplegget. Jeg har valgt følgende problemstilling for oppgaven: Hvordan påvirkes pasientene ernæringsmessig under behandling for akutt leukemi, og hvordan kan de opprettholde god ernæringsstatus gjennom behandlingen? Det er anslått at 30 % av alle kreftpasienter er underernærte, og en stor prevalensstudie viste at 34 % av pasientene med hematologisk kreft er underernærte. Denne prevalensstudien viste også at ikke alle underernærte pasienter får ernæringsbehandling. Det er en rekke forhold som kan virke negativt inn på ernæringstilstanden til pasienter med akutt leukemi, blant annet sykdommen, bivirkninger av behandlingen og manglende kunnskap og interesse blant helsepersonell. Underernæring kan gi betydelige negative konsekvenser for pasientene, som blant annet redusert respons på behandlingen og økt risiko for bivirkninger av behandlingen. I drøftingsdelen av oppgaven diskuterer jeg hvilke tiltak som kan være nyttige for å opprettholde god ernæringsstatus, hvordan man kan involvere pasienten i ernæringsbehandlingen og motivere han til å spise, og jeg ser på pasientenes egne strategier ved ernæringsproblemer. Jeg trekker også inn eksempler fra egen praksis for å prøve å belyse temaet. Oppgavens konklusjon er at underernæring er et aktuelt problem blant pasienter med akutt leukemi. Ernæringsscreening, symptomlindring, tilpasset kost, enteral og parenteral ernæring, kostveiledning og tverrfaglig samarbeid er viktige momenter i arbeidet med å opprettholde god ernæringsstatus gjennom behandlingen. Å få pasienten med i ernæringsbehandlingen og å motivere han til å spise er også en viktig del av arbeidet. Ernæringsbehandling til denne pasientgruppen er et komplekst område som krever oppmerksomhet og kunnskap blant helsepersonell. Det er også et område der det er behov for mer forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectErnæringnb_NO
dc.subjectAkutt leukeminb_NO
dc.subjectErnæringsbehandlingnb_NO
dc.titleAkutt leukemi og ernæringnb_NO
dc.title.alternativeAcute leukemia and nutritionnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel