Show simple item record

dc.contributor.authorBorgen, Kari
dc.date.accessioned2016-12-30T12:49:58Z
dc.date.available2016-12-30T12:49:58Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425915
dc.description.abstractHensikt: Sykehjemspasienter er preget av multimorbiditet, noe som medfører polyfarmasi. Utvikling av legemidler har ført til at vi lever lenger med sykdom. Samtidig vet vi at eldre er utsatt for uhensiktsmessig medisinering og er særlig sårbare for negative konsekvenser av legemidler. Oppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: Kan sykehjempasienter oppnå bedre kvalitet på legemiddelbehandlingen? Metode: Problemstillingen blir belyst og besvart gjennom et litteraturstudie. Anerkjente databaser er benyttet for å skaffe forskningslitteratur av nyere tid og av høy kvalitet. Statlige føringer blir brukt for å knytte oppgaven til norske forhold. Hovedfunn: Generelt er kvaliteten på legemiddelbehandlingen for norske sykehjemspasienter lav, men den varierer også fra sykehjem til sykehjem. Det er forskjeller i legedekning og i kunnskapsnivå hos ansatte på sykehjem. Dette har sannsynligvis konsekvenser for sykehjemspasienten. Tverrfaglige legemiddelgjennomganger, samt bruk av multidosepakkede legemidler er intervensjoner som kan være med å øke kvaliteten på farmakoterapien. Konklusjon: Mye tyder på at sykehjemspasienter kan og bør oppnå bedre kvalitet på legemiddelbehandlingen. Grunnet varierende evidensgrunnlag, er det ikke mulig å trekke en klar konklusjon om hvilke intervensjoner som bør settes i verk for å sikre dette. Videre forskning på området er derfor nødvendig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykehjemspasienternb_NO
dc.subjectpolyfarmasinb_NO
dc.titleFor mange, for mye, for ofte? Kan sykehjempasienter oppnå bedre kvalitet på legemiddelbehandlingen?nb_NO
dc.title.alternativeToo many, too much, too often? Can nursing home patients achieve a better quality of drug treatment?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record