Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlettebø, Tor
dc.contributor.authorFlacké, Astrid
dc.contributor.authorde Flon, Halvor
dc.contributor.authorNegård, Inger Lise
dc.contributor.authorOterholm, Inger
dc.date.accessioned2016-11-02T12:15:48Z
dc.date.available2016-11-02T12:15:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-93490-04-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418919
dc.description.abstractBarne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) hatt ansvaret for utprøvingen av familieråd i familievernet ved fire pilotkontorer. Målgruppen har vært familier preget av høykonflikt. VID vitenskapelige høgskole har evaluert 13 gjennomførte og avsluttede familieråd i perioden 2014-2015. Problemstillingen har vært om familieråd er en egnet metode for familievernet, om den kan gi barn økt innflytelse og hvilke forutsetninger må være til stede for å ta i bruk metoden. Evalueringen bygger på intervjuer med barn, foreldre, familiemedlemmer, terapeuter, koordinatorer, ledere av familievernkontorer og prosjektmedarbeidere våren 2016. Barna som har deltatt i familieråd har opplevd store utfordringer som følge av foreldrenes samlivsbrudd og langvarige konflikter. Dette kan ha resultert i at det har vært vanskelig for dem å opprettholde kontakt med begge foreldrene, men også med andre familiemedlemmer. Mange forteller om en svært vanskelig livssituasjon. Barna gikk med på forslaget om familieråd i håp om at familiesituasjonen kunne bli bedre, men grudde seg fordi de var usikre på om de voksne ville ta hensyn til barna. Ved hjelp av nære personer i det private og i det profesjonelle nettverket, våget de å involvere seg, og de opplevde å medvirke utfra egne ønsker og forutsetninger. De mente at familierådet hadde resultert i en bedre hverdag og positive endringer i relasjonene til foreldre og familiemedlemmer. Alle barna anbefalte andre barn å prøve familieråd hvis de er i en liknende livssituasjon som dem selv. Samtidig ga mange uttrykk for at de trengte mer hjelp til å forberede seg emosjonelt seg til familierådsmøtet. De fleste av foreldrene opplevde også at familieråd hadde vært til god hjelp i deres aktuelle situasjon, og de anbefalte familieråd til andre. Det samme gjaldt familien for øvrig, men de skulle ønske at foreldrene hadde fått mer hjelp til konflikthåndtering. Familieråd kan også være en arena for utvikling av nye konflikter, og i noen tilfeller bør det vurderes om det første familierådsmøtet skal avholdes uten at barna er til stede. Familieterapeutene og koordinatorene mente også at familieråd kan fremme barnets perspektiver i familievernets arbeid med høykonfliktsaker. Familieråd som metode synes å samsvare med familievernet ideologiske, teoretiske og verdimessige ståsted, og representerer et nyttig redskap for å involvere barn, foreldre og nettverk. Mye tyder på at familieråd har en overføringsverdi i andre saker enn bare høykonfliktsaker. Forutsetningene for videre implementering av familieråd er flere, og et av de viktigste tiltakene vil være informere både fagfolk og offentligheten om verdien av familieråd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskolenb_NO
dc.relation.ispartofseriesVID Rapport;2016/3
dc.relation.ispartofseriesVID Rapport 2016/3
dc.subjectfamilierådnb_NO
dc.subjectfamilievernnb_NO
dc.subjectfamiliernb_NO
dc.subjectkonflikternb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectterapeuternb_NO
dc.subjectsamlivsbruddnb_NO
dc.subjectfamilievernkontorernb_NO
dc.titleFamilieråd i familievernet. Evaluering av et pilotprosjekt 2013-2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderForfatteren har opphavsrettighetene til rapporten. Nedlasting for privat bruk er tillatt. Mangfoldiggjøring, videresalg av deler eller hele rapporten er ikke tillatt uten avtale med forfatterne eller Kopinor.nb_NO
dc.source.pagenumber120 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel