Show simple item record

dc.contributor.authorTorsvik, Morten
dc.date.accessioned2016-09-22T11:42:14Z
dc.date.available2016-09-22T11:42:14Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409797
dc.description.abstractOppgaven kartlegger organisasjonskulturen i dagens forbundsstyre i Indremisjonsforbundet slik det fremkommer gjennom et utsnitt av et kulturstudium. I en hermeneutisk prosess ble kulturtema utkrystallisert og jeg har vist hvordan spenningen mellom åpne og skjulte verdier kom til syne i temaene. Gjennom dokumentanalyse, observasjoner og intervju har jeg nærmet meg feltet med et åpent sinn. Sentrale begreper har vært kulturuttrykk, kulturtema og verdier. Kulturuttrykkene viste at det religiøse aspekt var en åpen og eksplisitt del av kulturen. Funnet står i motsetning til flere tidligere studier av beslutningsorgan i kirkelige sammenhenger. Religiøst begrunnede overbevisninger fremstod som premissleverandør for samtale og argumentasjon To kulturtema som var fremtredende i møte med forbundsstyret var  Forbundsstyret et omsorgsfellesskap  Fra høvding til leder Holdninger og handlingsmønster synes å være prege av en enhetstradisjon hvor kultur i størst mulig grad skulle bestå av felles delte verdier og oppfatninger. Samtidig viser interaksjonen at styret ønsker å være mer åpne for meningsbrytninger og alternative perspektivnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectIndremisjonsforbundetnb_NO
dc.subjectorganisasjonskulturernb_NO
dc.subjectkulturuttrykknb_NO
dc.subjectkulturtemanb_NO
dc.subjectverdiernb_NO
dc.subjectomsorgsfellesskapnb_NO
dc.titleDet brenn ein eld. En studie av organisasjonskultur i forbundsstyret til Indremisjonsforbundetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber99 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record