Show simple item record

dc.contributor.authorWollan, Torill
dc.date.accessioned2016-08-26T10:49:44Z
dc.date.available2016-08-26T10:49:44Z
dc.date.issued2016-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2402042
dc.descriptionProsjektplan for Videreutdanning i legevaktsykepleie – 60 studiepoeng. 2016.nb_NO
dc.description.abstractDenne prosjektplanen er et fagutviklingsprosjekt for sykepleierne på legevakten min og har som mål at sykepleierne skal oppdage og melde fra til barnevernet ved mistanke om at barn utsettes for omsorgssvikt og barnemishandling. I første del av oppgaven er det innhentet litteratur som beskriver ulike former for omsorgssvikt og barnemishandling. Lovverket som regulerer helsepersonells meldeplikt til barnevernet redegjøres for, og litteratur og forskning omkring helsepersonells etterlevelse av meldeplikten beskrives. Litteraturen viser at terskelen for å sende bekymringsmelding til barnevernet burde vært lavere, at helsepersonell ikke har tilstrekkelig kunnskap om omsorgssvikt og meldeplikten, og at det er ulike barrierer som fører til at bekymringsmelding ofte ikke sendes. Usikkerhet, manglende erfaring, redsel for konsekvenser og mangel på rutiner og prosedyrer er noen av barrierene som fremkommer. I del to beskrives selve fagutviklingsprosjektet. Det er valgt å bruke en modell for kvalitetsforbedring som verktøy for prosjektet. Denne inneholder ulike faser og understreker at forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess. Innholdet i de ulike fasene, forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp beskrives og diskuteres. En viktig del av selve utføringen er en fagdag for sykepleierne. Det poengteres at den kunnskapsformen som skal til for å oppdage og melde fra om barnemishandling og omsorgssvikt handler om klokskap, skjønn og riktig bedømmelse av situasjoner. Det er et mål at prosjektet skal føre til en varig forbedring og kvalitetssikring av meldeplikten til barnevernet. Faktorer som har betydning for å lykkes med vedvarende forbedringsarbeid blir derfor diskutert. Etter gjennomføring skal fagutviklingsprosjektet oppsummeres, evalueres og formidles i en sluttrapport.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectomsorgssviktnb_NO
dc.subjectbarnemishandlingnb_NO
dc.subjectmeldepliktnb_NO
dc.subjectsykepleierenb_NO
dc.subjectlegevaktnb_NO
dc.titleMeldeplikt til barnevernetnb_NO
dc.title.alternativeFagutviklingsprosjekt som gjennom bevisstgjøring og økt kunnskap blant sykepleierne på legevakten skal sørge for at barnemishandling og omsorgssvikt oppdages og meldes til barnevernetnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record