Now showing items 21-37 of 37

  • Mot & sykepleie 

   Giske, Tove (Journal article, 2012)
   Artikkelen har fokus på MOT og det å vere ein MODIG kristen sjukepleiar. Den reflekterer over spørsmål som: Kva er mot? Korleis kjem det til uttrykk i faget vårt? Kva hemmar og fremmer motet hos ein kristen sjukepleiar?
  • Karis Gullhjørne. Å være hel sykepleier 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen bygges på: Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Forfatter omtaler om læresøsteren og diakonissen Ulrikke "Rikke" Nissen (1834-1892) og hennes tanker om sykepleie.
  • Stolt sjukepleiar - korleis og for kven? 

   Giske, Tove (Journal article, 2012)
   Artikkelen fokuserer på begrepet stolt, og reflekterer over spørsmål som: Korleis forstår vi begrepet stolt? Kva gjer oss stolt i faget vårt? Kva forhold har ein kristen sjukepleiar til det å vere stolt?
  • Noen spørsmål til samhandlingsreformen 

   Alvsvåg, Herdis (Journal article, 2012)
  • Karis Gullhjørne. Sårbarhet, smerte og håp 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen bygger på: Martinsen, K. (2012). Vil du meg noe?: Om sårbarhet og travelhet i helsevesenets rom. I T. Kjær (Red.), Vil du mig noget?: Om sårbarhed og fantasi i sundhedvesenets travlhed (s. 8-25). Herlev: Herlev ...
  • Karis Gullhjørne. Dannelse og disiplin - for den andres skyld 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen omtaler om boken: Hagemann, E. (1930). Sykepleieskolens etikk i korte trekk. Oslo: Aschehoug. Forfatter presenteres boken som en dannelsesbok, som en diskusjon om disiplin og selvdisiplin.
  • Karis Gullhjørne. Mellomøyeblikk og gode pauser 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Hensikten med denne artikkelen er å komme nærmere fenomener som tenkning og undring.
  • Hvem er du, egentlig - studenters første møte med sykehjemspasienter 

   Haugland, Britt Øvrebø (Journal article, 2013)
   Artikkelen handler om studenters relasjon med gamle pasienter i løpet av første praksisperiode i sykehjem.
  • Fotvasken 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article, 2013)
   Forfatteren forteller om en arbeidsdag på psykiatrisk avdeling.
  • Kroppen - noen idehistoriske betrakninger 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2013)
   Artikkelen er i stor grad bygget på boken: Martinsen, K. & Eriksson, K. (2003). Fenomenologi og omsorg: Tre dialoger (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Å røre ved tiden 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2014)
   Teksten er tatt fra boken: Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe. Den var trykt i "Fag og tro" med tillatelse fra Kari Martinsen.
  • Bergen - Ghana Tur/retur 

   Giske, Tove (Journal article, 2014)
   Teksten handler om sykepleie i Ghana, og inneholder informasjon om konferanse "Intensive Practical Multiprofessional Conference" holdt 29. juli - 4. august ved Central University College, Miotso, øst for Accra, Ghana.
  • Når livet vert sårbart og det eksistensielle trer fram - ei forteljing om Knut som kjem på sjukehus 

   Giske, Tove (Journal article, 2015)
   Artikkelen er bygd rundt ei eksempelforteljing som godt kunne hendt på ditt lokale sjukehus. Forteljinga er om Knut som måtte innleggast på sjukehus til behandling for ein alvorleg lungebetennelse. Forteljinga har ei form ...
  • Eg, vi og den sore forteljinga 

   Giske, Tove (Journal article, 2015)
   Gjennom forteljingane vi fortel om oss sjølve og til kvarandre, utviklar vi vår sjølvforståing som person, kvar vi kjem frå og kva som er viktige hendingar i liva våre. Forteljingane våre utviklar seg stadig ettersom vi ...
  • Er evidens altid "ganske vist"? 

   Mortensen, Noomi (Journal article, 2015)
   Bokanmeldelse av dansk utgave av boken: Martinsen, K. & Eriksson, K. (2013). At se og at indse: Om forskellige former for evidens. København: Munksgaard.
  • Bokomtale - Helsefremming i kommunehelsetjenesten 

   Aarheim, Kjell Arne (Journal article, 2015)
   Bokanmeldelse av boken: Haugan, G. & Rannestad, T. (Red.). (2014). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm.
  • Den eksistensielle samtalen 

   Mæland, Elisabeth; Giske, Tove (Journal article, 2015)
   Teksten viser det som skjer mellom sykepleier og pasient før den eksistensielle samtalen finner sted.