Recent Submissions

 • Er det trygt nå? 

  Quam, Helene Johnsen; Skår, Madelein (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hva er viktig i relasjonsbyggingen til pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndom? Metode: Oppgaven baseres på litteraturstudie hvor vi knytter forskningsartikler og faglitteratur ...
 • Rusavhengige på sykehus 

  Bach, Ole Sebastian; Figueroa, Marisel (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan påvirker holdninger møtet mellom helsepersonell og rusavhengige ved innleggelse på somatisk sykehus?Metode: Dette er en litteraturstudie som vi har ved bruk av faglitteratur og forskningsstudier belyst ...
 • Utfordringer ved språkbarrierer og bruk av tolk 

  Rundereim, Malin (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: På hvilke måter kan språkbarrierer og bruk av tolk være utfordrende i møte med minoritetsspråklige pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på faglitteratur og annen relevant ...
 • Mestring og livskvalitet ved nyoppdaget kreft 

  Sandnes, Vanessa Insefjord (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan mestring ha innvirkning på livskvalitet for pasienter med nyoppdaget lungekreft? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har brukt forskning og faglitteratur for å svare på ...
 • Musikk som omsorg 

  Lihaug, Nathalie Vinje (Bachelor thesis, 2017)
  På hvilken måte kan musikk bedre hverdagen til demente med agitert atferd? Oppgaven er en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og egne erfaringer, som videre er drøftet opp mot tre ...
 • Smertefullt diabetes fotsår, den glemte byrden 

  Hansen, Live Hartveit (Bachelor thesis, 2017)
  En vanlig senkomplikasjonen for diabetes er diabetes fotsår. Med et økende antall personer som får diagnosen diabetes vil det være viktig å belyse de utfordringene som kan oppstå ved denne typen senkomplikasjon (Skafjeld, ...
 • Psykoedukasjonens betydning for bedringsprosessen 

  Flaten, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan psykoedukasjon påvirke bedringsprosessen til pasienter med bipolar lidelse? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der forskning og faglitteratur knyttes sammen for å svare på problemstil ...
 • Pasientens opplevelse av hverdagen etter hjertestans 

  Bøe, Malin Løvik (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Kartlegge hvilke psykiske reaksjoner som kan oppstå som følge av en hjertestans, for å øke sykepleiers forståelse av denne pasientgruppens behov. Problemstilling: Hvilke psykiske reaksjoner kan oppstå etter ...