Show simple item record

dc.contributor.authorReitan, Stine
dc.date.accessioned2015-12-09T16:22:49Z
dc.date.available2015-12-09T16:22:49Z
dc.date.issued2015-12-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367401
dc.descriptionProsjektplan for Videreutdanning i palliasjon - 60 studiepoeng. 2015nb_NO
dc.description.abstractDenne prosjektplanen omhandler barnepalliasjon, rettet mot barn uavhengig av diagnose. Her i Norge finnes det per dags dato ingen instans som tar ansvar for disse barna, og deres familier. For at barna og deres familier skal få en helhetlig pleie må det endringer til i helsevesenet slik som det er i dag, og mødre og fedre skal slippe å måtte kjempe for hjelp og støtte når det i utgangspunktet fra før er i en vanskelig og krevende situasjon. Det er nødvendig å øke kunnskapen til de som arbeider med barn og deres familier, kompetanseheving sammen med økt kunnskap, et bedre og bredere tilbud vil kunne gjøre det lettere å ta farvel når den tid kommer. Derifra kom jeg frem til denne problemstillingen; «Hvilken støtte trenger barn med uhelbredelig sykdom, og deres pårørende?». På bakgrunn av valgt problemstilling mener jeg den kvalitative tilnærmingen vil være den metoden som best kan gi svar på mitt tema. Begrepet «opplevelse av sammenheng» (OAS) ble skap av Aaron Antonovsky, og blant annet i dette har jeg min teoretiske forankring. Videre har jeg aktivt brukt to bøker «Oxford textbook of Palliative Nursing», og «Mastering Communication with Seriously Ill Patients». Samtidig har jeg brukt tidsskrift utgitt av Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB). Når det kommer til hvilken undersøkelse jeg vil gjennomføre er det snakk om intervju, da vil jeg intervjue både sykepleiere og pårørende. Dette er et valg jeg tok fordi jeg tror dette vil kunne gi meg et bredt spekter av ærlige og nyttige svar i forhold til min problemstilling. Hvis jeg skal konkludere med noe så er det at teori jeg har brukt, sammen med fagartikler og forskningsartikkel klart gir et bilde av at det gjenstår mye før vi er i mål med et helhetlig tilbud innen barnepalliasjon. Etter at undersøkelsen er gjort håper jeg at også den kan si noe klart om dette faktum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectBarnepalliasjonnb_NO
dc.subjectfamilie og foreldrenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectventesorgnb_NO
dc.titleGod hjelp gjør det lettere å ta farvel - Hvilken støtte trenger barn med uhelbredelig sykdom, og deres pårørende?nb_NO
dc.title.alternativeGood help make it easier to say goodbyenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal