Show simple item record

dc.contributor.authorMjåtveit, Ingunn Helen Kråkås
dc.date.accessioned2015-10-09T07:31:55Z
dc.date.available2015-10-09T07:31:55Z
dc.date.issued2015-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353337
dc.descriptionProsjektplan for Videreutdanning i legevaktsykepleie – 60 studiepoeng. 2015.nb_NO
dc.description.abstractEtter snart 20 år som sjukepleiar har ein vore med på ei rivande utvikling innan fagfeltet helse og omsorg. Det omfattar både pleie, medisin og helseteknologi. Vi erstattar «gamal viten» med «ny viten». Nye metodar og prosedyrar vert utvikla og kardex vert erstatta elektronisk pasientjournal og nye verktøy vert tatt i bruk i pleie, diagnostisering og behandling. Vi kommuniserer i dag stortsett over data og internett, og behandlar pasientar via telemedisin. Dette krev at fagpersonane er i endring og villige til å ta inn over seg utvikling og ny kunnskap. Noko kunnskap, metodar og prosedyrar vert teke opp på arbeidsplassen utan problem, medan andre endringar tek lengre tid før ein ser resultat og truleg enno fleire vert aldri varige. I denne oppgåva søkjer eg å finne ut kva som må til for å få implementert ny kunnskap på ein arbeidsplass eller i ein organisasjon. Gjennom søk i forsking og litteratur ser eg på om det er nokre felles suksess faktorar for å få implementert ny kunnskap og korleis ein kan gå fram via eit prosjekt for å til rettelegge slik at ein får det utkomme som ein ynskjer. Eg konsentrerer meg om implimenteringsteorien PARIHS ( Promoting Action on Research implementation in Health Services) og nyttar denne under planlegginga av mitt fagutviklingsprosjekt med problemstillinga : «Korleis implementere beslutningsstøtteverktøy Telefonråd, for å sikre pasientar lik vurdering og tryggheit ved kontakt med sjukepleiar på legevakta ?»nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectImplementeringnb_NO
dc.subjectbeslutningsstøtteverktøynb_NO
dc.subjectlegevaktnb_NO
dc.subjectimplementeringsteorinb_NO
dc.subjectfagutviklingnb_NO
dc.subjecttelefonhenvendingarnb_NO
dc.subjecttelefonrådgjevingnb_NO
dc.subjecttelephone triagenb_NO
dc.titleKorleis implementere beslutningsverktøyet Telefonråd for å sikre pasientar lik vurdering og tryggheit ved kontakt med sjukepleiar på legevakta ?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber28 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge