Show simple item record

dc.contributor.authorHaukom, Hilde
dc.date.accessioned2015-10-09T07:19:46Z
dc.date.available2015-10-09T07:19:46Z
dc.date.issued2015-10-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353335
dc.descriptionProsjektplan for Videreutdanning i legevaktsykepleie – 60 studiepoeng. 2015.nb_NO
dc.description.abstractTema for prosjektplanen er medisinsk-fagleg rådgjeving på telefon av sjukepleiar på legevakt. Ein viktig funksjon for sjukepleiar er å gje fagleg grunna råd til pasientar med tilstander som ikkje hastar. Henvendingane vert avslutta hjå sjukepleiar utan at lege har vore involvera. Det er tilstander der sjukepleiar utifrå sin kompetanse vurderer at det beste for pasienten er råd om eigenomsorg og/eller tilstanden er av ein slik art at det er fagleg forsvarleg at pasienten ventar på time hjå fastlegen neste dag. Det vil gje ei kvalitativ betre løysing for pasienten. Samtidig får legevakta betre kapasitet til å behandle dei som treng det. Det å vurdere pasienten og hans tilstand på telefon er ei krevjande oppgåve sidan ein mistar mykje av den viktige non-verbale kommunikasjonen, ein kan ikkje sjå eller ta på pasienten. Det kan kompenserast ved hjelp av gode kommunikative ferdighetar og medisinsk-fagleg kompetanse. Problemformulering er: Korleis kan nytilsett sjukepleiar på legevaktsentral bli trygg på og få nødvendig kompetanse for å utføre telefonrådgjeving? Eg vil gjennom prosjektet utvikle ein opplæringsplan for nytilsette sjukepleiarar på legevakt for å sikre ei systematisk opplæring. For å nå målet nyttar eg aktuell forsking, relevant teori og lovverk, samt erfaring og innspel frå sjukepleiarane på mi lokale legevakt.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.rightsNavngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/no/*
dc.subjecttelefonrådgjevingnb_NO
dc.subjectlegevaktnb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectopplæringnb_NO
dc.subjectsjukepleiarnb_NO
dc.titleTelefonrådgjeving – prosjektplan for utvikling av ein opplæringsplan for nytilsette sjukepleiarar på legevakt.nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber33 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IngenBearbeidelse 3.0 Norge