Show simple item record

dc.contributor.authorAsk, Aase K.
dc.date.accessioned2014-10-29T12:20:54Z
dc.date.available2014-10-29T12:20:54Z
dc.date.issued2014-10-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224948
dc.descriptionFordypningsoppgave i Tverrfaglig vidareutdanning i palliativ omsorg – 60 studiepoeng. 2014.nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Helhetlig omsorg for døende pasienter og deres pårørende i sykehjem er mangelfull. Liverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan som skal sikre ivaretakelse av fysiske, psykiske, sosiale, eksistensielle og åndelige behov ved livets slutt. Mål: Litteraturstudiet har til hensikt å undersøke om bruk av LCP kan forbedre helhetlig omsorg for døende og deres pårørende i sykehjem. Teori og metode: Studiet støtter seg på Cicely Saunders sin hospicefilosofi. Det er gjort en kort redegjørelse for LCP og Nasjonale retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Systematisk litteratursøk i anerkjente databaser med forskjellige kombinasjoner av søkeord gav et stort antall artikler. Fire relevante artikler ble inkludert i studiet. En norsk fagartikkel og tre fagfellevurderte forskningsartikler, to fra England og en fra New Zealand. Artiklene handler om erfaringer fra implementering og bruk av LCP i sykehjem. Resultat: Bruk av LCP førte til omsorgsendring fordi pasienten ble identifisert som døende. Bedre symptomkontroll, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid var sammenfallende funn. Ansatte opplevde økt kunnskap og trygghet i terminal omsorg. Konklusjon: Bruk av LCP kan bidra til bedre helhetlig omsorg for døende og deres pårørende i sykehjem. Beslutningsprosessen og kravet til kontinuerlig vurdering og dokumentering av alle delmål, sikrer fokus på alle aspekter i helhetlig omsorg. Forutsetningen om grundig opplæring og veiledning av personalet og tverrfaglig tilnærming sikrer relevant kompetanse i omsorgen ved livets slutt. Det er behov for videre forskning på kvaliteten i omsorgen som gis etter veiledning av Liverpool Care Pathway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLiverpool Care Pathwaynb_NO
dc.subjectLCPnb_NO
dc.subjecttiltaksplannb_NO
dc.subjectpalliativ omsorgnb_NO
dc.subjecthelhetlig omsorgnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.titleKan Liverpool Care Pathway som tiltaksplan bidra til bedre helhetlig omsorg for døende og deres pårørende?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record