Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Anne Berit
dc.date.accessioned2014-05-30T11:23:04Z
dc.date.available2014-05-30T11:23:04Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195675
dc.description.abstractOppgaven er et litteraturstudie som omhandler sykehusinnleggelser for sykehjemsbeboere. Problemstillingen er: "Hvilke fordeler er det for sykehjemsbeboeren å bli behandlet på sykehjemmet mot å bli innlagt på sykehuset? Og hvilke vurderinger legges til grunn?" Forskning viser at sykehusinnleggelse er forbundet med en rekke risikofaktorer for sykehjemsbeboeren. Risikofaktorer som økt falltendens, delirium, trykksår og legemiddelrelaterte avvik. Disse faktorene medfører fare for ytterligere funksjonstap og er forbundet med økt mortalitet. Det er også fare for at sykehjemsbeboeren utsettes for unødvendig påkjenning med undersøkelser og behandling som har liten nytte. Konklusjonen er derfor at i de fleste tilfeller er det best for sykehjemsbeboeren å bli behandlet på sykehjemmet mot å bli innlagt på sykehus. Beslutningsprosessene i vurderingen av om en sykehjemsbeboer skal innlegges i sykehus inkluderer mange faktorer og er komplekse. Det er også behov for mer forskning for å dokumentere om forebyggende tiltak har effekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykehusinnleggelsenb_NO
dc.subjectrisikofaktorernb_NO
dc.subjectsykehjemsbeboerenb_NO
dc.titlePasient eller beboer? Hvilke fordeler er det for sykehjemsbeboeren å bli behandlet på sykehjemmet mot å bli innlagt på sykehuset? Og hvilke vurderinger legges til grunn?nb_NO
dc.title.alternative"Patient or resident" What are the benefits for the nursing home resident to get treatment at the nursing home instead of the hospital? And which assessments are there?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record