• Meldeplikt til barnevernet 

      Wollan, Torill (Student paper, others, 2016-08-26)
      Denne prosjektplanen er et fagutviklingsprosjekt for sykepleierne på legevakten min og har som mål at sykepleierne skal oppdage og melde fra til barnevernet ved mistanke om at barn utsettes for omsorgssvikt og barnemishandling. I ...