• Tverrfaglige team i primærhelsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt 

   Forsetlund, Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Hov, Laila; Aamland, Aase (Research report, 2019)
   I Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten (2014-2015) foreslås det å opprette tverrfaglige team i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Teamarbeid er en økende benyttet arbeidsform i organiseringen av helsevesenet ...
  • Veldig tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag: en systematisk oversikt 

   Holte, Hilde H; Hov, Laila; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Fure, Brynjar; Vist, Gunn Elisabeth (Research report, 2018)
   I 2014 ble 9600 personer lagt inn i sykehus med akutt hjerneslag i Norge. Dødeligheten som følge av hjerneslag er betydelig redusert de siste ti-årene, men mange pasienter med hjerneslag får varige nevrologiske ...
  • Veldig tidlig mobilisering ved akutt hjerneslag 

   Fure, Brynjar; Holte, Hilde H; Hov, Laila; Vist, Gunn Elisabeth; Kateraas, Liv Hege; Indredavik, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   BAKGRUNN : Fra de første slagenhetene ble etablert i 1990-årene har tidlig mobilisering vært en sentral del av akuttbehandlingen. I forbindelse med oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer for hjerneslag ga ...