• Akutt leukemi og ernæring 

      Vikøren, Tuva (Student paper, others, 2016)
      Denne oppgaven omhandler ernæringsbehandling til pasienter med akutt leukemi. Å vurdere ernæringsstatus og iverksette ernæringstiltak er en viktig del av kreftbehandlingen. Underernæring er årsak til økt morbiditet og økt ...