• Familieterapeutisk kunnskap på den private arena 

      Tyskø, Erna Henriette Dahl (Master thesis, 2016-09-27)
      Sammendrag I denne studien har jeg ønsket å belyse hvordan familieterapeuter opplever at det å jobbe som terapeut påvirker deres private relasjoner. Problemstillingen var: «Hvordan opplever familieterapeuter at det å jobbe ...