• Helsepersonells anvendelse og kunnskap om Glasgow Coma Scale 

      Tomasgård, Trude Elisabeth (Student paper, others, 2020)
      Introduksjon: Glasgow Coma Scale (GCS) er et vanlig klinisk verktøy som blir brukt for å vurdere pasienter med endret bevissthet. Kvaliteten ved anvendelse av GCS har vist seg å variere, noe som kan ha alvorlige konsekvenser ...