• Samhandling i praksis 

      Tørstad, Solveig; Halvorsrud, Liv; Skjerve, Berit; Kongshavn, Kari; Thorstad, Margrete (Journal article, 2015-11-03)