• Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

   Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri (VID Rapport;2019/1, Research report, 2019)
   Det er all grunn til å understreke at KRS har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. KRS har opparbeidet spisskompetanse og bidratt ...
  • Godt nok barnevern?: Forståelser av forsvarlighet og internkontroll i den kommunale barneverntjenesten 

   Slettebø, Tor; Briseid, Kristin Margrete; Brodtkorb, Elisabeth; Skjeggestad, Erik; Sverdrup, Sidsel Muri (VID Rapport;2019/3, Research report, 2019)
   Denne rapporten er en sluttrapport fra et prosjekt om forsvarlighet og internkontroll i barnevernstjenesten. Prosjektet består av en kvalitativ og en kvantitativ studie som samlet gir svar på de overordnede spørsmålene som ...
  • Grenser for tverrprofesjonelt samarbeid. Vernepleiere i demensomsorgen 

   Folkman, Anne Katrine; Fjetland, Kirsten Jæger; Sverdrup, Sidsel Muri (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Studien undersøker vernepleieres forhandlinger og posisjonering av egne faglige bidrag og yrkesroller i tverrprofesjonelt samarbeid på skjermede avdelinger for personer med demens, i hovedsak samarbeid mellom vernepleiere ...
  • Introduction 

   Hydle, Ida Marie; Kristofersen, Lars Bjarne; Sverdrup, Sidsel Muri (Others, 2019)
   Introduction in Norsk epidemiologi. 2019; 28 (1-2): 2-3 The guest editors: Ida Marie Hydle, Lars Bjarne Kristofersen and Sidsel Sverdrup
  • Leadership in interprofessional collaboration in health care 

   Folkman, Anne Katrine; Tveit, Bodil; Sverdrup, Sidsel Muri (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose: There is a need to develop more knowledge on how frontline managers in health care services facilitate the development of new roles and ways of working in interprofessional collaborative efforts and the challenges ...