• Veldig tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag: en systematisk oversikt 

      Holte, Hilde H; Hov, Laila; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Fure, Brynjar; Vist, Gunn Elisabeth (Research report, 2018)
      I 2014 ble 9600 personer lagt inn i sykehus med akutt hjerneslag i Norge. Dødeligheten som følge av hjerneslag er betydelig redusert de siste ti-årene, men mange pasienter med hjerneslag får varige nevrologiske ...