• Er sykehjemmet et verdig sted å dø? 

      Steindal, Simen; Sørbye, Liv Wergeland (Sykepleien forskning;02/10, Peer reviewed; Journal article, 2010)
      Et sentralt mål for palliativ omsorg er å unngå overflytting av pasienter i palliativ fase fra sykehjem til sykehus. Likevel skjer dette relativt ofte. Få studier har utforsket faktorer som bidrar til sykehusinnleggelse. ...