• Sepsis - Bedre føre var enn etter snar 

      Haugland, Hanne A.; Steen, Elise M. (Bachelor thesis, 2016-06)
      Problemstilling: Hvilken betydning har kliniske observasjoner for å tidlig oppdage sepsis? Metode: Dette er en litteraturstudie basert på pensumlitteratur og selvvalgt litteratur som er drøftet opp mot resultater fra ...