• Sykepleieridentitet i et helsevesen i endring 

      Smebye, Susanne (Bachelor thesis, 2018)
      Sykepleie baserer seg på grunnleggende verdier som nestekjærlighet, barmhjertighet og utøvelse av sykepleierkompetanse med hjertevarme. I et helsevesen i endring kan samhandlingsreformen som ytre rammefaktor utfordre ...