• Hvilke behov har pårørende når pasienten ønsker å dø hjemme? 

      Skugstad, Vibeke Heggedal (Student paper, others, 2019)
      Innledning Det å bli rammet av sykdom som ikke kan kureres påvirker også familien til den syke. Pårørende er en viktig ressurs for pasienten, og kreftssykepleier må derfor se de pårørende og deres behov. De pårørende trenger ...