• Mer meg. Om pårørende søsken sine opplevelser med kreft 

      Sjaastad, Renate Buhaug (Master thesis, 2013-09-27)
      Temaet for masteroppgaven er søsken som pårørende til kreftsyke barn. Denne studien er en kvalitativ studie basert på intervju med tre pårørende søsken i alderen 12-15 år. Disse har deltatt i Kreftforeningens åpne møtested ...