• Eggstokkreft overleveres kamp mot god seksualitet og samliv. 

      Sørgård, Rita Mari (Student paper, others, 2018)
      Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan eggstokkreft overlevere kan mestre de fysiske og psykiske endringene kreftbehandlingen har på seksualitet og samlivet, og hvilken endring pasienter formidler som mest ...