• Økt informasjonskompetanse hos sykepleiere og studenter. 

      Undheim, Liv Thorild; Wisløff, Else Marie Smestad; Rønning, Elisabeth Ruud (Sykepleien forskning;1, Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Artikkelen viser at sykepleiere og studenter ble bedre til å finne og vurdere informasjon etter å ha fått opplæring.