• Dialogisk praksis og samskapte muligheter 

      Rødseth, Susann (Master thesis, 2016-01-08)
      I denne masteroppgaven har jeg vært nysgjerrig på hva terapeuter tenker skal til for å skape en god dialog med familiene de møter i en tverrfaglig hjelpekontekst. Den ”gode dialog” er ikke et klart definert begrep og har ...