• To-stemt evaluering 

      Nymoen, Solveig (Master thesis, 2009-01-12)
      En kvalitativ undersøkelse for å se på nytten det kan ha at terapeuter deler sin egen opplevelse av samtalen med klienten.