• Diakonen – kall og profesjon 

      Dietrich, Stephanie; Korslien, Kari Karsrud; Nordstokke, Kjell (red.) (Book, 2011)
      Boken Diakonen – kall og profesjon er skrevet av ansatte ved Diakonhjemmet Høgskole og diakoner i felten. Dette er en oppfølger av Diakoni – en kritisk lesebok som kom i 2009. Vi ønsker å sette fokus på diakonens kall og ...