• Ivaretakelse av pårørende ved hjemmedød 

      Nordmark, Elisabeth (Student paper, others, 2022)
      Introduksjon: I Norge ønsker over halvparten av befolkningen å dø hjemme – likevel får bare 15% oppfylt dette ønsket. Pårørendes rolle er vesentlig i den sammenhengen. I denne litteraturstudien kartlegges hvilke erfaringer ...