• Familieråd i familievernet. Evaluering av et pilotprosjekt 2013-2015 

      Slettebø, Tor; Flacké, Astrid; de Flon, Halvor; Negård, Inger Lise; Oterholm, Inger (VID Rapport;2016/3, Research report, 2016)
      Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) hatt ansvaret for utprøvingen av familieråd i familievernet ved fire pilotkontorer. Målgruppen har vært ...