• Care in Practice. On Normativity, Concepts, and Boundaries. 

   Mol, Annemarie; Moser, Ingunn; Piras, Enrico Maria; Turrini, Mauro; Pols, Jeanette; Zanutto, Alberto (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In recent years many STS scholars have dealt with care practices in different fields. Starting from Care in Practice. On Tinkering in Clinics, Homes and Farms [Transcript-Verlag, Bielefield, 2010, 325 pp.], a book edited ...
  • Contexts and Culling 

   Law, John; Moser, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article asks how contexts are made in science as well as in social science, and how the making of contexts relates to political agency and intervention. To explore these issues, it traces contexting for foot and mouth ...
  • GPS-sporing i demensomsorgen 

   Thygesen, Hilde; Moser, Ingunn (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Bakgrunn: Personer med demens har ofte stor glede av å være ute. Bruk av GPS-sporing enheter kan gi eldre med kognitiv svikt frihet til å bevege seg utendørs alene, under kontroll. Denne artikkelen tar spesifikt for seg ...
  • Modes of Syncretism. Notes on Noncoherence 

   Law, John; Afdal, Geir; Asdal, Kristin; Lin, Wen-yuan; Moser, Ingunn; Singleton, Vicky (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Many European societies are confronted by critical challenges. Traditional forms of authority are contested. Political authority has been displaced, scientific and medical expertise is questioned, and religious authority ...
  • Prosjekteriets dilemma. Mellom avgrenset prosjekt og muligheter for læring i teleomsorg og velferdsinnovasjon 

   Moser, Ingunn; Thygesen, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Hva er forutsetningene for vellykket teleomsorgsinnovasjon? Dette spørsmålet er et sentralt tema for denne artikkelen. Utgangspunktet er våre erfaringer med det vi opplever som et «snevert prosjekteri» innenfor dette feltet. ...