• Kallet i går, i dag og i morgen - kan vi være foruten et kall? 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2003)
   Artikkelen bygges på: Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Karis Gullhjørne. Å være hel sykepleier 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen bygges på: Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Forfatter omtaler om læresøsteren og diakonissen Ulrikke "Rikke" Nissen (1834-1892) og hennes tanker om sykepleie.
  • Karis Gullhjørne. Dannelse og disiplin - for den andres skyld 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen omtaler om boken: Hagemann, E. (1930). Sykepleieskolens etikk i korte trekk. Oslo: Aschehoug. Forfatter presenteres boken som en dannelsesbok, som en diskusjon om disiplin og selvdisiplin.
  • Karis Gullhjørne. Mellomøyeblikk og gode pauser 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Hensikten med denne artikkelen er å komme nærmere fenomener som tenkning og undring.
  • Karis Gullhjørne. Sårbarhet, smerte og håp 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen bygger på: Martinsen, K. (2012). Vil du meg noe?: Om sårbarhet og travelhet i helsevesenets rom. I T. Kjær (Red.), Vil du mig noget?: Om sårbarhed og fantasi i sundhedvesenets travlhed (s. 8-25). Herlev: Herlev ...
  • Kroppen - noen idehistoriske betrakninger 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2013)
   Artikkelen er i stor grad bygget på boken: Martinsen, K. & Eriksson, K. (2003). Fenomenologi og omsorg: Tre dialoger (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
  • Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie 

   Martinsen, Kari; Boge, Jeanne (Journal article, 2004)
  • Politikk styrer sjukepleiefaget 

   Boge, Jeanne; Martinsen, Kari; Kristoffersen, Kjell (Journal article, 2009)
   Artikkelen argumenterer for at sjukepleiefaget har vorte politisk styrt ved hjelp av koplingar mellom sjukepleiepraksis og ulike former for vitskapsbasert kunnskap.
  • Å røre ved tiden 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2014)
   Teksten er tatt fra boken: Martinsen, K. (2012). Løgstrup og sykepleien. Oslo: Akribe. Den var trykt i "Fag og tro" med tillatelse fra Kari Martinsen.