• «Jeg blir til meg, i møte med deg» 

      Markussen, Katrine (Master thesis, 2016-09-28)
      Formålet med dette kvalitative forsknings studiet er å undersøke relasjon mellom klienten og terapeuten for å få en større forståelse om hvilke erfaringer klienter har i møte med terapeuten. Hvorfor er det noen terapeuter ...