• Personlige narrativer i "rommet" mellom pårørende og fagpersoner. 

      Lystad, Berit Stav (Master thesis, 2011-09-09)
      Denne oppgaven i familieterapi og systemisk praksis setter søkelyset på hvordan pårørende til pasienter som sliter med rusproblematikk og sin psykiske helse, opplever sitt møte med fagpersoner i rusbehandlingsfeltet.