• Kirkelig undervisning – hva nå? : utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse 

   Birkedal, Erling; Leganger-Krogstad, Heid; Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Når dette skrives, er det snart 15 år siden trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget. Tiden er inne til å spørre om reformen har innfridd de mål og forventninger som var ved oppstarten, og hva som er veien videre. ...
  • Organisering og oppstart av reformen 

   Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Lorentzen, Håkon; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Research report, 2005-06)
  • Utvikling og utbygging av reformen 

   Hauglin, Otto; Askeland, Harald; Engedal, Leif Gunnar; Hegstad, Harald; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag; Aagedal, Olaf (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Research report, 2006-06)
  • Videreutvikling og oppsummering av forsøkene 

   Hauglin, Otto; Engedal, Leif Gunnar; Leganger-Krogstad, Heid; Midttun, Ann; Mogstad, Sverre Dag (Evaluering av Trosopplæringsreformen, underveisrapport, Others, 2007)
   Underveisrapport 3 fra Arbeidsfellesskapet [Diakonhjemmet høgskole og Det teologiske Menighetsfakultet] er en oppsummering av resultatene fra evalueringen av Trosopplæringsreformen så langt. Rapporten inneholder: en ...