• Diakoni og rus - om myndiggjøring og egenkraftmobilisering 

      Løvold, Gunnhild Barstad (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgavens problemstilling er «Hvordan kan myndiggjøring og egenkraftmobilisering brukes som metode i møte med utfordringer i arbeid med rusmisbrukere som lever i aktiv rus i en diakonal institusjon i Blå Kors?» ...