• Psykisk helse ved pankreaskreft 

      Løseth, Karoline S. (Student paper, others, 2019)
      Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og belyse hvilke psykiske symptomer som melder seg ved diagnostisering av pankreaskreft og hva pasienter trenger bistand til. Pankreaskreft er en av de alvorligste ...