• Dirigerte dirigenter. Om handlingsrom for ledelse i offentlig sektor 

      Løes, Håkon Steigum (Master thesis, 2015-08-10)
      Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om ledere i offentlig sektor er fullstendig styrt ovenfra, og dermed mangler handlingsrom for å lede virksomheten mot sitt formål. Det empiriske grunnlaget er samtaleintervjuer ...