• Barriers to health care access among undocumented migrant women in Norway. 

   Kvamme, Eli; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The aim of this study was to explore undocumented migrant women’s subjective experiences of their health conditions and access to health care. The study is based on eight qualitative interviews with undocumented migrant ...
  • De vet hvordan du har det. Evalueringsprosjektet De gjemte og glemte barna 

   Kvamme, Eli; Sibbern, Tonje; Gullhav, Inga (Rapport;1/2010, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en evaluering av prosjektet De gjemte og glemte barna i regi av Arbeiderbevegelsens Rus og –sosialpolitiske forbund (AEF). Prosjektet arrangerer støttegrupper /kurs for barn av unge av rusmisbrukere. I ...
  • De vet hvordan du har det. Evaluering av prosjektet De gjemte og glemte barna 

   Kvamme, Eli; Sibbern, Tonje; Gullhav, Inga (Rapport;2010/1, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en evaluering av prosjektet De gjemte og glemte barna i regi av Arbeiderbevegelsens Rus og –sosialpolitiske forbund (AEF). Prosjektet arrangerer støttegrupper /kurs for barn av unge av rusmisbrukere. I ...