• Vikarbyråsykepleiere i sykehus, belastning eller avlastning? 

      Kvamme, Eli Merethe (Journal article; Peer reviewed, 2007)
      Etter at det generelle forbudet mot utleie av arbeidskraft ble opphevet i 2001, leide mange sykehus inn vikarer fra nyetablerte medisinske vikarbyrå. Høytlønnete vikarer som attpåtil måtte ha opplæring av de faste sykepleierne, ...